Enklere for Avtalegiro-kunder ved bankbytte

Styret i Bits vedtok 25. mars 2020 at den eksisterende Avtalegiro- løsningen skal utvides med ny funksjonalitet slik at bankene kan tilby kundene selvbetjent flytting av faste Avtalegiro betalingsoppdrag fra en bank til en annen. I dag kan slike flyttinger gjøres enten ved å si opp alle avtalene og opprette nye eller ved å sende inn et skjema til banken.

Det gjennomføres anslagsvis 150.000 flyttinger pr. år og den nye løsningen vil ta bort forsinkelser og problemet med at betalingsmottaker opplever at forbrukere blir avmeldt fra tjenesten for så be om nye avtaler. Forbrukere på sin side vil få en høy grad av sikkerhet for at regninger som ligger i forfallsregisteret blir betalt, også ved bankbytte.

De nye flyttefunksjonene har medført systemendringer hos alle bankene, deres leverandører og i AvtaleGiro Koblingsregister. De første bankene tok i bruk løsningen i februar og medio mai 2023 er det totalt 37 banker som tilbyr sine kunder en enklere og raskere flytteprosess. Resterende banker forventes å ta i bruk løsningen i løpet av 2023.

Om løsningen:

Løsningen krever at alle banker avgir nødvendig informasjon til banker som ønsker å tilby selvbetjent flytting til sine kunder. Regelverk for Avtalegiro er derfor oppdatert med krav om at alle banker må kunne avgi nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre flyttingen digitalt.

Banker som ønsker å tilby selvbetjent flytting tilrettelegger for dette i egen nettbank. Kunder kan da gi banken et oppdrag om å innhente opplysninger om alle faste betalingsoppdrag som er registrert på vedkommende i andre banker. Dette er opplysninger som er taushetsbelagte etter loven og kunden må derfor signere et elektronisk samtykke før opplysningene kan utleveres fra avgivende banker. Avtalegiro Koblingsregisteret kontrollerer samtykket på vegne av avgivende banker og ved gyldig samtykke, overføres informasjonen til banken som ber om opplysningene på vegne av kunden. Ny bank presenterer denne informasjonen til kunden som deretter gjennomfører flyttingen selv.

For å forhindre at AvtaleGiro betalinger i forfallsregisteret hos avgivende bank blir liggende ubetalt (med påfølgende purregebyrer), overføres også informasjon om tilhørende avtalegiro-betalinger til ny bank. Ny bank kan da, på kundens anmodning, legge disse til forfall i kundens forfallsregister i ny bank. Avgivende bank får da beskjed om at AvtaleGiroavtalene er flyttet og at betalingene som ligger i forfallsregisteret må slettes.