Enklere for Avtalegiro-kunder ved bankbytte

Styret i Bits vedtok 25. mars 2020 at den eksisterende Avtalegiro- løsningen skal utvides med ny funksjonalitet som gjør det mulig for en kunde å flytte faste Avtalegiro betalingsoppdrag fra en bank til en annen digitalt. I dag kan slike flyttinger gjøres enten ved å si opp alle avtalene og opprette nye eller ved å sende inn et skjema til banken.

Det gjennomføres anslagsvis 150.000 flyttinger pr. år og den nye løsningen vil ta bort forsinkelser og problemet med at betalingsmottaker opplever at forbrukere blir avmeldt fra tjenesten for så be om nye avtaler. Forbrukere på sin side vil få en høy grad av sikkerhet for at regninger som ligger i forfallsregisteret blir betalt, også ved bankbytte.

 

Om løsningen:

Forbruker som ønsker å flytte sine faste betalingsoppdrag benytter nettbanken hos den banken vedkommende ønsker å bruke til avtalegiro-betalinger i fremtiden. Den nye banken tilrettelegger en webside der kunder kan gi banken et oppdrag om å innhente opplysninger om alle faste betalingsoppdrag som er registrert på vedkommende i gammel bank, altså den bank kunden vurderer å flytte avtaler fra. Dette er opplysninger som er taushetsbelagte etter loven og kunden må derfor signere et elektronisk samtykke før opplysningene kan utleveres fra gammel bank. Avtalegiro koblingsregisteret kontrollerer samtykket på vegne av gammel bank og dersom det er gyldig, overføres informasjonen om alle Avtalegiro-avtaler til ny bank. Ny bank presenterer denne informasjonen til sin kunde som deretter bekrefter at flyttingen kan skje.

For å forhindre at betalinger som ligger i forfallsregisteret hos gammel bank ikke blir betalt (med påfølgende purregebyrer) fordi det faste betalingsoppdraget knyttet til Avtalegiro avtalen ble flyttet, overføres også informasjon om tilhørende avtalegiro-betalinger som ligger i gammel banks forfalls-register til ny bank. Ny bank kan, på kundens anmodning, legge disse til forfall i kundens forfallsregister i ny bank og gammel bank får beskjed om at forfallene kan slettes.

Prosjektet starter i juni 2020. Løsningen krever at alle banker gir nødvendig informasjon til banker som ønsker å tilby sine kunder en slik flyttefunksjon og det blir derfor igangsatt en prosess for å endre Avtalegiro regelverk og deltakeravtale som en del av prosjektet. Videre må alle banker gjøre tekniske endringer i sine systemer og teste løsningen på tvers mellom bankene.

Endelig dato for at alle banker er over på forbedret løsning er ikke satt, men målet er innen utgangen av februar 2022.