Digital Samhandling ved Eiendomhandel

Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å etablere en forenklet og heldigital samhandling mellom bank, eiendomsmegler og kunden. Dette inkluderer også kommunikasjon og utveksling av informasjon, dokumenter, samt elektronisk tinglysing av skjøtepakker inklusive lån.  

Prosjektet skal bidra til å sikre felles fremdrift hos involverte aktører for å gjøre elektronisk tinglysing effektivt for flere typer lån enn status ved oppstart av prosjektet.  

Når dette er på plass vil det være mulig å realisere store tidsbesparelser alle parter, og til sist også for samfunnet.  

Prosjektet er delt inn i tre og hvert trinn vil bidra til besparelser:

Dokumentpakke 1 – elektronisk tinglysing

Dokumentpakke 1 – elektronisk tinglysing består av  

Fra Kartverket:  

 • Elektronisk tinglysing av 
  • kjøpers pantedokumenter 
  • skjøtedokumenter 
 • Aktørregister med oversikt over banker og megleres evne til samhandling (AKELDO) 

Per aktør: 

 • Intensjonsmelding (intensjon om å samhandle elektronisk per sak) 
 • Statusoppdatering etter gjennomført E-tinglysing fra meglersystemet til banksystemet 

Kartverkets løsning om Elektronisk tinglysing er på plass, og det jobbes med utviklingen av bank og megleres fagsystemer.  

Dokumentpakke 2 – digital samhandling 

Utarbeidelse av felles minimumsinnhold i følgende dokumenter – i prioritert rekkefølge: 

 1. Kjøpekontrakt 
 2. Saldoforespørsel 
 3. Restgjeldsoppgave 
 4. Pantefrafall 

Det er utarbeidet felles tekst og xml-spesifikasjoner på disse elementene. 

Dokumentpakke 3 – videreutvikling og forvaltning

Det er definert flere dokumenttyper som må digitaliseres. Når de første delprosjektene er i havn må disse prioriteres i fellesskap. Det er også stor sannsynlighet for at denne oppgavelisten vil endres etter hvert som man kommer videre med del 1 og del 2.  

Dette er noen av de dokumentene som er kjent, flere elementer kan dukke opp: 

 • Finansieringsbevis   
 • Transporterklæring 
  • Transport / Opplåning / Samtykke til tinglysing 
 • Melding om innfrielse av lån fra megler til bank, med oppfordring til å slette pant   
 • Melding fra selgers bank til megler om at pant er slettet  
 • Melding fra/til kjøpers bank om at korrekt prioritet er oppnådd, med oppfordring til å sjekke grunnbok 
 • Notifikasjon fra bank (pant i enkelt pengekrav) og bekreftelse fra megler.