Digital Samhandling ved Eiendomhandel

Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å digitalisere hele boligkjøpsprosessen, og all dialogen som går mellom bank og megler i forbindelse med en bolighandel. Første leveranse i prosjektet var å digitalisere innsendingen av skjøtepakker til tinglysning fra meglerne til Kartverket. Sommeren 2023 er over halvparten av alle skjøtepakker oversendt digitalt og hos enkelte meglere nærmer andelen seg 70%

Løsningen forutsetter at banker og meglere gjør endringer i egne systemer slik at kundens pantedokument kan signeres med BankID og sendes elektronisk til megler. Megler legger ved det signerte skjøtedokumentet sammen med pantedokumentet og sender dette til Kartverket for elektronisk tinglysing. Prosessen gir allerede stor tidsbesparelse for bank, megler og kunde og det videre prosjektsamarbeidet fokuserer på å øke bruken av det som allerede er levert, samt å legge til funksjoner som vil øke nytteverdien for deltakerne og den enkelte boligkjøper.

Samhandling og elektronisk tinglysing av skjøtepakke

For å få på plass en digital kommunikasjon mellom bank og megler har det blitt opprettet et aktørregister med oversikt over banker og megleres evne til samhandling (AKELDO). Her kan f.eks banken sjekke om meglerforetaket kunden har kjøpt bolig gjennom, er åpen for digital samhandling. I tillegg er det utviklet en intensjonsmelding, hvor hver enkelt aktør kan angi hvorvidt de akter å benytte elektroniske dokumenter i den aktuelle saken. Disse løsningene gjør at bank og megler kan samhandle digitalt, uten å måtte avklare dette manuelt i hver enkelt sak.

Videreutvikling og effektivisering

Pantedokumentet og skjøtepakken som sendes til Kartverket for tinglysning er bare ett av flere dokumenter som sendes mellom aktørene i forbindelse med en bolighandel. I tillegg er det mange avklaringer som i dag gjøres via telefon eller andre kommunikasjonskanaler. Den digitale kommunikasjonskanalen skal derfor videreutvikles for å gi effektivisering knyttet til alle ledd av en boligkjøpsprosess, ikke bare selve tinglysingen.

Ett av de andre dokumentene som etter hvert kan sendes elektronisk fra megler til bank er kjøpekontrakten. Denne skal oversendes som en PDF og som strukturerte data, slik at de strukturerte dataene kan legges automatisk inn i fagsystemene. Det jobbes også med å få på plass en automatisk bekreftelse av finansiering i forbindelse med budrunder, noe som vil gi store besparelser for meglere som i dag ringer en banken til den enkelte budgiver for å få bekreftet at budet ikke overstiger grensen for hva banken er villig til å finansiere for den konkrete boligen.

Prosessen knyttet til mellomfinansiering har stort potensiale for digitalisering. Målet er å få opp en løsning for aksept til pantsettelse fra megler, der det allerede er tinglyst en urådighet på boligen i forbindelse med salget. Dette vil gjøre at bank og megler i de fleste tilfeller unngår å benytte dokument for transporterklæring. I tillegg vil prosjektet jobbe med å få opp en digital prosess for henvendelse om pantefrafall fra megler til bank, og en effektiv prosess for returmelding tilbake til megler. Det skal også utarbeides en løsning for oppfordring fra megler til bank om å slette pant, og en automatisk bekreftelse tilbake når pantet er slettet.

Andre deler av prosessen som er ønsket digitalisert, er håndtering av restgjeldsoppgave og saldoforespørsel ved forespørsel fra megler til bank. I tillegg er det planer om en automatisk bekreftelse tilbake til bank når pantet er tinglyst, samt en endelig bekreftelse på oppnådd prioritet.

Målet er en heldigital løsning for bolighandel, med en raskere og smidigere prosess for bank, megler, kjøper og selger.