Digital Samhandling ved Eiendomhandel

Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å digitalisere hele boligkjøpsprosessen, og all dialogen som går mellom bank og megler i forbindelse med en bolighandel.

Utgangspunktet er elektronisk tinglysing av skjøtepakker, som ved årsskiftet 22/23 er i produksjon for 104 banker og ca. 313 meglere. Denne løsningen innebærer at kundens pantedokument signeres med BankID, og sendes elektronisk til megler. Megler legger signert skjøte sammen med pantedokumentet og sender dette til Kartverket for elektronisk tinglysing. Prosessen er allerede svært tidsbesparende for bank, megler og kunde, og videreutviklingen av denne løsningen er estimert til å gi store samfunnsøkonomiske besparelser.

Samhandling og elektronisk tinglysing av skjøtepakke

Første fase av prosjektet innebærer en løsning for oversendelse av elektronisk signert pantedokument fra bank til megler. Dette vil så sendes som en elektronisk skjøtepakke til tinglysing hos Kartverket. Før pantedokumentet kan sendes elektronisk fra bank til megler, må banken imidlertid vite at megleren har systemer for å ta dette imot.

For å få på plass en digital kommunikasjon mellom bank og megler har det derfor blitt opprettet et aktørregister med oversikt over banker og megleres evne til samhandling (AKELDO). Her kan banken sjekke om meglerforetaket kunden har kjøpt bolig gjennom, er åpen for digital samhandling. I tillegg er det utviklet en intensjonsmelding, hvor hver enkelt aktør kan angi hvorvidt de akter å benytte elektroniske dokumenter i den aktuelle saken. Disse løsningene gjør at bank og megler kan samhandle digitalt, uten å måtte avklare dette manuelt i hver enkelt sak.

Videreutvikling og effektivisering

Pantedokumentet er bare ett av flere dokumenter som sendes mellom bank og megler i forbindelse med en bolighandel. I tillegg er det mange avklaringer som gjøres via telefon eller andre kommunikasjonskanaler. Den digitale kommunikasjonskanalen som er opprettet mellom bank og megler skal derfor videreutvikles for å gi effektivisering knyttet til alle ledd av en boligkjøpsprosess, ikke bare selve tinglysingen.

Ett av de andre dokumentene som skal kunne sendes elektronisk fra megler til bank er kjøpekontrakten. Denne skal oversendes som en PDF og som strukturerte data, slik at dette kan mappes direkte inn i fagsystemene. Det jobbes også med en automatisk bekreftelse av finansiering i forbindelse med budrunder. I dag må megler i utgangspunktet kontakte budgivers bank for å bekrefte finansiering, i forbindelse med hvert enkelt bud. En automatikk i denne bekreftelsen kan derfor gi stor tidsbesparelse på begge sider. En bekreftelse på budgivers finansering skal enten kunne gå helautomatisk, eller med en digital tilbakemelding etter en manuell vurdering fra banken.

Prosessen knyttet til mellomfinansiering har stort potensiale for digitalisering. Målet er å få opp en løsning for aksept til pantsettelse fra megler, der det allerede er tinglyst en urådighet på boligen i forbindelse med salget. Dette vil gjøre at bank og megler i de fleste tilfeller unngår å benytte dokument for transporterklæring. I tillegg vil prosjektet jobbe med å få opp en digital prosess for henvendelse om pantefrafall fra megler til bank, og en effektiv prosess for returmelding tilbake til megler. Det vil også utarbeides en løsning for oppfordring fra megler til bank om å slette pant, og en automatisk bekreftelse tilbake når pantet er slettet.

Andre deler av prosessen som er ønsket digitalisert, er håndtering av restgjeldsoppgave og saldoforespørsel ved forespørsel fra megler til bank. I tillegg er det planer om en automatisk bekreftelse tilbake til bank når pantet er tinglyst, samt en endelig bekreftelse på oppnådd prioritet.

Det kan underveis i prosessen dukke opp flere kontaktpunkter som ønskes digitalisert, og det vil da vurderes om disse også vil inkluderes i prosjektet. Målet er en heldigital løsning for bolighandel, med en raskere og smidigere prosess for bank, megler, kjøper og selger.