Data for ajourhold av OTP i privat sektor

Prosjektet skal gi pensjonsselskaper tilgang til informasjon fra Skatteetaten og NAV for ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon. Dette vil gi arbeidstakere riktigere pensjon, arbeidsgivere mindre rapportering, og myndigheter og pensjonsselskaper bedre datakvalitet.

Bakgrunn

Arbeidsgivere rapporterer i dag lønns- og arbeidstagerinformasjon til pensjonsselskaper gjennom lønnssystemer eller online-portaler. Tilsvarende informasjon rapporteres også til bla. Skatt og NAV gjennom A-ordningen.

Skatteetaten har i samarbeid med Finanstilsynet, NAV, SSB Finans Norge / BITS og pensjonsselskaper utredet om opplysninger som allerede rapporteres fra arbeidsgivere til offentlige myndigheter kan gjøres tilgjengelig for beregning av obligatorisk tjenestepensjon.

Utredningen viser at dette kan:

  • øke antall arbeidsgivere som etterlever sine pensjonsforpliktelser
  • redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold, herunder:
    • 820 millioner kroner i reduserte kostnader i året for arbeidsgivere
    • 319 millioner kroner over 10 år i reduserte kostnader for forsikringsbransjen.
  • gi arbeidstagere 1 til 2 milliarder kroner ekstra innbetalt i pensjon
  • øke kvaliteten på opplysninger om arbeidsforhold i a-ordningen

Dagens løsning: Arbeidsgivere (opplysningspliktige) rapporterer informasjon til både pensjonsselskaper og til a-ordningen.

Ny løsning: Pensjonsselskapene gjenbruker informasjon som arbeidsgivere har rapportert til a-ordningen.

Status

Prosjektet, ved Skatteetaten, NAV, BITS og pensjonsselskaper (Storebrand, Gjensidige, KLP, Nordea, SpareBank1 og DNB), gjennomførte i 2020 «realiseringsfasen», og nødvendige lovendringer og bevilgning av midler til prosjektet ble vedtatt over statsbudsjettet.

Fra og med januar 2021 er prosjektet gått over i pilot, som i første omgang er planlagt ut mai. Videre fremdrift etter pilot avhenger av hvordan det går i pilotperioden, og inntil videre er det derfor ikke mulig å svare på når løsningen gjøres tilgjengelig for pensjonsinnretninger utover pilotselskapene.

Når og hvor kan du finne mer informasjon?

Prosjektet gjennomførte i oktober 2020 et åpent informasjonsmøte for alle eksterne interessenter. Presentasjonen fra dette møtet finner du i egen link i høyre marg på denne siden. Prosjektet vil kalle inne til et tilsvarende møte i løpet av våren, etter hvert som vi ser resultatene fra pilot og kan estimere veien videre.

Informasjon om den tekniske løsningen, påkobling, bruksvilkår mm finner du i egen link i høyre marg på denne siden. Informasjon på DSOP Github oppdateres jevnlig av BITS på vegne av tjenesteeierne Skatteetaten og NAV.

Har du likevel spørsmål du ønsker svar på, kan du kontakte DSOP på dsop@bits.no.

Øvrig tilgjengelig informasjon deles via koblinger under relaterte linker – se nettsidens høyre side.