Ajourhold av pensjon

Prosjektet skal gi pensjonsselskaper tilgang til informasjon fra Skatteetaten og NAV for ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon. Dette vil gi arbeidstakere riktigere pensjon, arbeidsgivere mindre rapportering, og myndigheter og pensjonsselskaper bedre datakvalitet.

Bakgrunn

Arbeidsgivere rapporterer i dag lønns- og arbeidstagerinformasjon til pensjonsselskaper gjennom lønnssystemer eller online-portaler. Tilsvarende informasjon rapporteres også til bla. Skatt og NAV gjennom A-ordningen.

Skatteetaten har i samarbeid med Finanstilsynet, NAV, SSB Finans Norge / BITS og pensjonsselskaper utredet om opplysninger som allerede rapporteres fra arbeidsgivere til offentlige myndigheter kan gjøres tilgjengelig for beregning av obligatorisk tjenestepensjon.

Utredningen viser at dette kan:

  • øke antall arbeidsgivere som etterlever sine pensjonsforpliktelser
  • redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold, herunder:
    • 820 millioner kroner i reduserte kostnader i året for arbeidsgivere
    • 319 millioner kroner over 10 år i reduserte kostnader for forsikringsbransjen.
  • gi arbeidstagere 1 til 2 milliarder kroner ekstra innbetalt i pensjon
  • øke kvaliteten på opplysninger om arbeidsforhold i a-ordningen

Dagens løsning: Arbeidsgivere (opplysningspliktige) rapporterer informasjon til både pensjonsselskaper og til a-ordningen.

Ny løsning: Pensjonsselskapene gjenbruker informasjon som arbeidsgivere har rapportert til a-ordningen.

Status

Den nye løsningen forutsetter flere lovendringer.

Realisering av løsningen avhenger av lovendringene og bevilgning av midler til gjennomføring. I påvente av dette jobber Skatt, NAV, BITS og pensjonsselskaper (Storebrand, Gjensidige, KLP, Nordea, Sparebank1 og DNB) mot gjennomføring av en pilot i første halvår 2021.

Informasjon om løsninger, bruksmønstre, bruksvilkår m.m. vil tilgjengeliggjøres av segmentansvarlig BITS og tjenesteeiere Skatt og NAV når dette er klart.

Tilgjengelig informasjon deles via koblinger under relaterte linker – se nettsidens høyre side.