Offentlig og privat satsning mot hvitvasking og terrorfinansiering (OPS AT)

Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering er en stor og viktig oppgave som krever enorme ressurser og kunnskap både hos det offentlige og i finansbransjen. Frem til nå har det i stor grad vært opp til de enkelte rapporteringspliktige å løse disse utfordringene på egenhånd. En samlet finansnæring er enige om at sammen er vi sterkere, og med det offentlige på laget har vi nå opprettet Offentlig Privat Samarbeid – anti-hvitvasking og terrorfinansiering (OPS AT).

Gry Loe Haugaa og Vicki Aasprong Jensen utgjør administrasjonen i OPS AT. Vi startet opp i august og ser allerede at dette er et etterlengtet initiativ. Målet er å øke samhandling, kommunikasjon og utveksling av informasjon på tvers av finansnæringen og offentlig sektor. OPS AT vil i oppstarten ha fokus på å dele informasjon om trender og trusselbildet, samt at det vil bli erfaringsutvekslinger innenfor virtuell valuta og risikovurderinger. Det er også et mål å kunne koordinere ressursinnsats der dette er mulig, samt heve det generelle kompetansenivået innen anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering. Det er mange som ser nytten av å delta i dette samarbeidet. I tillegg til banker og forsikringsselskap, har vi også fått med oss Skatteetaten, NAV, Økokrim og PST.

Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til å se resultatet av arbeidet – både på kort og lang sikt.