Offentlig høring på ny versjon av ISO 20022 kunde-bank Message Implementation Guidelines (MIG)

I dag er det åpnet for offentlig høring på forslag til endringer til ny versjon av Bits ISO 20022 kunde-bank-meldinger. Alle banker, ERP-leverandører og kunder som benytter meldingstypene oppfordres til å gi tilbakemelding på de foreslåtte endringene innen 1. mars 2022.

Den største endringen vil være overgang fra 2009-versjonen av ISO-meldingene til 2019-versjonen av ISO. I tillegg er det kommet inn en rekke endringsforslag fra bankene for å tilpasse Bits MIGer til etablert markedspraksis.

Du finner utkast til de nye meldingstypene på Bits ISO-portal, https://www.bits-standards.org/. Portalen krever pålogging, alle får tilgang ved å opprette bruker gjennom å klikke på «Create new account».

I portalen under fanen «Recommended practice» finnes også et «Release notes»-dokument som beskriver høringsprosessen mer i detalj, samt en svarmal som må benyttes.

Endelig versjon av de oppdaterte MIGene vil publiseres i juni 2022, alle aktører har deretter til november 2023 med å implementere endringene.