Nytt driftsoppsett for NICS ble produksjonssatt 13.-14 juni

Nytt driftsoppsett for NICS ble satt i produksjon etter «end of day» på ettermiddagen onsdag 13. juni og første avregning på nytt oppsett ble gjort ved morgenavregningen torsdag morgen.

 

Produksjonssettingen nå er fase 1 av flere endringer. Denne første fase innebærer at:

  • Produksjon av NICS vil skje i forbedret driftsmiljø i eksisterende miljø samtidig som det er etablert et nytt driftssted på en annen lokasjon. På begge driftssteder er det to maskininstallasjoner som hver for seg kan produsere NICS (automatisk «fail over»).
  • NICS har samtidig tatt i bruk nytt moderne nettverk internt (dekker både eksisterende og nytt driftssted).

Ingen eksterne grensesnitt, verken mot bank eller Norges Bank er endret i fase 1.

Overgangen har vært forberedt, testet og kvalitetskontrollert gjennom lang tid. Et omfattende arbeid er nedlagt hos Nets Norge Infrastruktur (NNI), hvor spesielt ressurser fra NICS Drift og NICS IT har vært sentrale. Bits, som konsesjonshaver for NICS, har vært involvert i forberedelser og godkjennelser før gjennomføring av produksjonssettingen. Bits er svært fornøyd med den vellykkede gjennomføringen så langt.

Spørsmål i saken kan rettes til Bits v/André Hoff.