Bits har ledige stillinger

Det er har vært en omorganisering i Bits og flere ansatte har blitt med i en nyetablert avdeling. I tillegg er det en som går av med pensjon neste år og en som snart begynner i Norges Bank.

Dette gjør at vi nå har ledige stillinger. Vi skal ansette personer som skal jobbe med de tjenestene vi utfører på vegne av norske banker.