Nye regler for BALTUS

Nye regler om BALTUS er utarbeidet i forbindelse med BALTUS 2.0.

De nye reglene vil tre i kraft 01.04.2017. De nye BALTUS-regler er tilpasset BALTUS 2.0 og oppdatert i henhold til den utviklingen som har funnet sted på tjenestesiden siden reglene siste gang ble endret. Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur (BBI) i Finans Norge sluttet seg til forslaget til «Nye regler om BALTUS» den 22.10.2014 med forventing om ikrafttredelse når BALTUS 2.0 er i operativ drift og tjenestene legges over.

Rundskriv 4/2017

Regler om BALTUS