Ny versjon av pain.002

Ny versjon av Guideline for Payment Status Report Bits MIG pain.002.001.03 versjon 1.5.2 publisert på Bits Standards

Det er nå publisert en ny versjon av Bits Meldings Implementerings Guide for pain.002.001.03 versjon 1.5.2. Dokumentasjonen er tilgjengelig på Bits Standards.

Bakgrunnen for endring og ny versjonen av medlingsguide er at bankene skal validere innsendte KID referanser ved mottak av en betalingsfil. Har betalingsmottaker avtale om at KID skal være gyldig, må betalinger med ugyldig KID avvises.

Endringene i meldingsguiden åpner for at banker som opererer i Norge skal kunne gi detaljert tilbakemelding til sine kunder dersom en eller flere underliggende transaksjoner i en betaling inneholder feil som resulterer i avvisning grunnet feil i strukturert betalingsreferanse.

Ved å åpne opp for segmentene Original Transaction Reference og Remittence Information, åpnes det opp for å gi detaljert informasjon tilbake i pain.002 som muliggjør automatisk identifisering av post(er) i en leverandørreskontro som inneholder feil.

Eksempel: Et betalingsoppdrag i pain.001 inneholder en betaling til en mottaker som krever gyldig KID, hvor det knyttes opp flere fakturaer med KID spesifisert som underliggende transaksjoner.  Ved kontroll i banken avdekkes det at en eller flere av de underliggende transaksjonene har ugyldig KID. Betalingen vil derfor bli avvist. I pain.002 angis det for den avviste betalingen under Remittence Information hvilke(n) KID som inneholder feil.