Ny type betalingsterminal er nå tillatt i BankAxept-infrastruktur

Bakgrunn

Frem til nå har betalingsterminaler bestått av spesialisert og sikkerhetsgodkjent utstyr. Fremskritt på det teknologiske området har nå gjort det mulig for brukersteder å bruke mobile enheter som telefoner og nettbrett (også kalt Commercial off-the-shelf enheter, forkortet COTS) sammen med sikkerhetsgodkjent terminalprogramvare, som kan lastes ned fra Google som en app. Som for ordinære betalingsterminaler, må brukerstedet ha en avtale med kortinnløser(e), i tillegg til avtale med terminalprogramvareleverandør.

Bruksområde

Hvilket som helst brukersted kan ta i bruk MPOC-løsninger. MPOC-enheter tillater brukersteder å akseptere kontaktløs betaling direkte på deres NFC-støttede mobile enhet (NFC, Near Field Communication). En av fordelene er at mindre brukersteder enkelt kan komme i gang med kortbetalinger uten å måtte kjøpe eller leie betalingsterminaler. Større brukersteder kan, i tillegg til ordinære terminaler, også bruke Android-enheter til betaling. Dette kan være enheter som de allerede bruker til andre formål i virksomheten sin. Det er også enkelt å skalere opp eller ned ift. behov for betalingspunkter.

Pilot

Bits har, i samarbeid med BankID BankAxept AS, gjennomført en pilot med MPOC-enheter i perioden august 2023 til februar 2024. Erfaringene fra piloten er gode og Bits har nå besluttet at en skal tillate MPOC-enheter for BankAxept kortbetalinger.

Terminalprogramleverandøren Softpay valgte å delta i vår pilot. Deres terminalløsning baserer seg på bruk av Android-enheter. 23 brukersteder av ulik størrelse og forskjellige kategorier deltok, og over 17.000 BankAxept-transaksjoner ble gjennomført i pilotperioden.

Godkjenning av MPOC-løsninger

Godkjente MPOC-løsninger for BankAxept støtter kontaktløs betaling og PIN i dag. For bankene og Bits er sikkerheten i terminalprogramvaren viktig. Derfor må alle MPOC-løsninger gjennomgå en godkjenning basert på sikkerhetskrav utstedt av Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC). Bits vil ikke godkjenne en MPOC-løsning for BankAxept, før denne og andre viktige godkjenninger er på plass.

Vi forventer det vil komme flere leverandører og løsninger i markedet i de neste årene, også etter hvert med støtte for Apple-enheter.