Baltus 2.0-prosjektet er ferdigstilt

Moderniseringsprosjektet er nå i avslutning og overleveres til forvalting i næringen. Prosjektets hensikt utover tiltakene knyttet til modernisering av standarder og teknologi, er også tilrettelegging av mer fleksibilitet i infrastrukturen slik at nye aktører og nye tjenester kan realiseres på en effektivere måte.

Baltus 2.0 er infrastrukturen som håndterer nødvendig kommunikasjon mellom de norske aktørene i finansnæringen, primært når det skal foretas betalingstransaksjoner. For eksempel når en kunde fra Bank A står i minibanken til Bank B, så vil Bank B få bekreftet fra Bank A at kunden har et gyldig kort og at det er penger på kontoen. Denne kommunikasjonen går gjennom BALTUS 2.0 infrastrukturen.

Gjennom moderniseringsprosjektet har infrastrukturen blitt kraftig modernisert og tilpasset krav og forventninger utfra markedet i 2016. Bits’ daglige leder Eivind Gjemdal er godt fornøyd med at prosjektet er levert og takker prosjektleder Jardar Dokka, prosjektets styringsgruppe og prosjektdeltakere fra bankene, datasentralene og Bits. Det er meget viktig at denne type tekniske løsninger i Norge til enhver tid har tilfredsstillende kvalitet (sikkerhet, effektivitet, fleksibilitet, tilgjengelighet og robusthet) , og med dette prosjektet har banknæringen modernisert den underliggende nettverksinfrastrukturen tilpasset dagens krav. Gjemdal er også meget godt fornøyd med at utrullingen av Baltus 2.0 er gjennomført på en profesjonell og god måte uten negative kundeopplevelser i konverteringsperioden.