Ledig stilling i Bits

DSOP er et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter, som gir samfunnet store besparelser. I programmet samarbeider finansnæringen med offentlige etater om å effektivisere manuelle prosesser gjennom etablering av nye digitale løsninger.

Tjenester som forvaltningsteamet har i produksjon i dag: Samtykkebasert lånesøknad, Syke- og uføreopplysninger fra NAV, Ajourhold av data for OTP i privat sektor, Saldo på studielån og Konkursbehandling.

 Vi har nå en ledig stilling i forvaltningsteamet. Vil du være med på laget?

 Bits tilbyr unik sjanse til å være en del av et selskap i rask utvikling, som vil gi deg muligheten til å være med å utvikle finansnæringen og bygge et stort nettverk innen norsk finansnæring. Les mer her:

Har du lyst til å være med i viktige prosjekter i finansnæringen? | FINN.no