Justerte regler om BankID og BankAxept infrastruktur

Justerte regler om BankID og BankAxept infrastruktur, som ble vedtatt av Bits AS 28.11.18 trer i kraft fra 15.12.19 etter at de er behandlet og godkjent av Finanstilsynet i vedtak 4.12.19.

Hovedendringen er justeringer av rollefordelingen mellom Vipps AS og Bits AS for så vidt gjelder samarbeid om BankID og BankAxept. Reglene omhandler rettigheter og plikter mellom banker i Norge som deltar i BankID og BankAxept scheme samt omhandler Bits’ rolle som kravsetter for standarder og sikkerhetskrav i løsningene.

Rundskriv om løsningen er sendt ut 17.12.19.