Julebrev fra DSOP

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År, og vil takke for et veldig godt samarbeid gjennom 2016!

Året 2016 begynte med et «Proof of Concept» (Samtykkebasert Lånesøknad) som viste at både finansnæringen og og offentlig sektor representert ved Skatteetaten og Brønnøysundregistrene/Altinn kan snu seg raskt og levere gode resultater på rekordtid.

Samtykkebasert Lånesøknad var derfor et naturlig valg når topplederne i Finans Norge, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene før sommerferien ble enige om en ambisjon om gjennomføring av tre konkrete samhandlingsprosjekter. De andre to prosjektene man plukket ut fra «innovasjonstrakten» var Konkurshåndtering og Kontrollinformasjon (til Skatteetaten).

I september var de tre prosjektene i godt driv og i slutten av måneden ble det invitert til en konferanse om digital samhandling mellom offentlig sektor og privat næringsliv. De drøyt 100 deltagerne fikk både høre topplederne understreke viktigheten av dette arbeidet for Norge, prosjekt-deltagerne orienterte om status i de pågående prosjektene – og siste del av dagen var satt av til å høre om nye muligheter fra potensielt nye aktører i samarbeidet som NAV og Kartverket.

Vi var svært fornøyd med arrangementet, og lar kommentaren fra ordstyrer Arild Haraldsen representere feedback vi fikk etter konferansen: «Personlig hadde jeg stor glede av dette; dette er sannsynligvis det viktigste IKT-tiltaket for tiden, og jeg ble imponert over den entusiasme som de som hadde de ulike presentasjonene hadde».

Senere i høst var det et nytt Topplederforum og denne gangen var også NAV representert som deltager i samarbeidet. De fikk blant annet presentert nyheten om at prosjektet «Samtykkebasert Lånesøknad» som startet opp i september allerede hadde gjennomført en komplett ende-til-ende transaksjon fra lånesøker via banken til samtykkeløsningen i Altinn – med den ønskede utleveringen av lånesøkerens ligningsdata fra Skatteetaten som resultat.

Det var også enighet i Topplederforum om en felles ambisjon om gjennomføring av ytterligere tre nye prosjekter som blant annet involverer nye aktører som liv-og pensjonsselskapene og NAV. Et interessant poeng var at to av disse nye prosjektene bygger på erfaringer fra de første tre prosjektene. Gjenbruk fra en stadig mer spennende portefølje av konsepter kombinert med åpen innovasjon gjør at vi ser frem til 2017 med stor entusiasme.

Noe av det kanskje viktigste vi sammen har oppnådd i høst er å etablere en samarbeidsform som virker på tvers av sektorer og mellom aktører som til daglig konkurrerer mot hverandre i et stadig tøffere marked. Et velkomment tiltak på slutten av året var også en uformell kveld på et utested i byen. Her satt representanter fra aktørene i offentlig sektor og pratet om løst og fast med prosjektdeltagere fra bank og nye aktører som vil med i samarbeidet. Utviklingen i samarbeidsklimaet utgjør ytterligere en god grunn til å glede seg til fortsettelsen.

I første halvår 2017 ser vi frem mot vellykket avslutning av minst 3 prosjekter (dvs overføring til drift/produksjon), oppstart av minst 3 nye prosjekter og det er over 20 spennende nye ideer i «innovasjonstrakten» som vi gleder oss til å utvikle videre mot eventuell gjennomføring.

Vi som sitter i programkontoret for Digital Samhandling Offentlig – Privat (DSOP) ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Jan Fredrik Håvie (Skatteetaten), Frank Åseli (Brønnøysundregistrene/Altinn), Niklas Sandqvist og Trygve Skibeli (Bits).