Innføring av nytt femte daglige oppgjør

Bits AS støtter forslag fra Fagutvalg for avregning og oppgjør (FAO) og innfører et nytt femte daglige oppgjør fra og med torsdag 13. oktober 2016.

Innføringen vil medføre økt hurtighet i betalingsformidlingen, og en forhåpentlig jevnere tidsmessig fordeling av likviditet gjennom dagen. NICS Operatørkontor har vært i tett dialog med NICS Drift og Norges Bank for å tilrettelegge for denne endringen. Endringen har blitt kommunisert via mail fra NICS Operatørkontor, via NICS Online og månedsrapporter fra NICS Drift, samt som et eget rundskriv fra Norges Bank:
http://www.norges-bank.no/Publisert/Rundskriv/2016/7-Driftsmonster-for-Norges-NBO/

Regelverkets vedlegg 1 og 2 har tatt inn endringene i oppgjørstidspunkt:
Avtaler og regelverk