Fyrlyktprisen 2022: Obligatorisk tjenestepensjon

I samarbeid med NAV, pensjonsbransjen og Finans Norge og Bits, vant Skatteetaten årets Fyrlyktpris. Vinnerprosjektet gjør at flere får den pensjonen de har krav på, og det gir i tillegg store gevinster for både arbeidsgivere og samfunnet.

Skatteetatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon gir resultater for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsselskaper. – Det er en stor anerkjennelse at arbeidet har blitt hedret med en pris som dennesier leder for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem.  

På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. (Foto: NOKIOS)

 

Skatteetaten har vunnet, sammen med NAV og Finans Norge/Bits, “Fyrlyktprisen” som ble delt ut under Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) i Trondheim 26. oktober 2022. Prisen ble tildelt Skatteetaten for etatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon, herunder deling av data og tilsyn. 

– Sammen fra start

Juryen la vekt på at løsningen baserer seg på åpenhet, tillit og samarbeid mellom mange virksomheter. De skriver videre at løsningen har stort verdiskapningspotensiale og øker sannsynligheten for at arbeidstakere i privat sektor får sine rettigheter oppfylt.   

– Det er med stor glede jeg tar imot denne prisen på vegne av Skatteetaten og de samarbeidende aktørene. Vi har jobbet sammen fra start for å lage en digital løsning som sikrer at arbeidstakerne i fremtiden får utbetalt den pensjon de har krav på, sier Torstein Hoem i Skatteetaten.  

 

 Enklere og bedre for alle parter 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste arbeidsgivere i privat sektor å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  

I 2019 fikk Skatteetaten i oppdrag av Finansdepartementet å lede arbeidet med å digitalisere deling av opplysninger fra a-meldingen til pensjonsbransjen. Dette har gitt pensjonsselskapene tilgang til opplysninger fra Skatteetaten og NAV for å ajourholde obligatorisk tjenestepensjon, i tillegg til å minske rapporteringsbyrden for arbeidsgiverne. 

1. juni i fjor overtok også Skatteetaten tilsynet med OTP-ordningen. Manuelle tilsyn har i stor grad blitt erstattet av automatisert tilsyn. Dette innebærer en betydelig styrket oppfølging av at arbeidsgivere etterlever sine pensjonsforpliktelser.

Store besparelser 

  • Bruk av opplysninger fra a-meldingen vil gi riktigere sparing. Finans Norge har anslått dette til 1-2 milliarder kroner i økt pensjonssparing hvert år. 
  • Et sted mellom 50.000 – 90.000 flere arbeidstagere vil få pensjonen de har krav på 
  • Arbeidsgivere vil spare inntil 780 millioner kroner årlig på enklere rapportering 
  • Pensjonsbransjen vil spare 40 millioner kroner årlig for enklere innhenting av data 

Samarbeid offentlig privat gir verdi 

OTP er et samarbeid mellom Skatteetaten, Finanstilsynet, NAV, SSB og Finans Norge/BITS.  

– Arbeidet med OTP er et godt eksempel på at det å samarbeide på tvers av sektorer gir stor verdi, sier Hoem. 

 

Se Skatteetatens videopresentasjon av tjenesten:
Fyrlyktprisen 2022-Obligatorisk tjenestepensjon – Video fra Informasjonsforvaltning i Skatt (Vimeo).