Forebygging av Direktørsvindel (CEO-fraud)

Ved direktørsvindel utgir svindlere seg for å være CEO eller daglig leder via epost. Hensikten er å lure til seg store verdier ved å overbevise ansatte om å overføre penger.

Direktørsvindel har de siste årene blitt en større utfordring for norske bedrifter. Finanstilsynet kom høsten 2016 med en oppfordring til Bits om å komme med forslag til tiltak mot direktørsvindel. Resultatet av arbeider er dokumentet «Forebygging av direktørsvindel.» Formålet med dokumentet er hovedsakelig å informere om svindelformen og oppfordre virksomheter til å benytte de generelle rådene for å forebygge direktørsvindel.

Målgruppen er i hovedsak bankenes bedriftskunder, herunder tjenesteytere, leverandører og samarbeidspartnere. Avdelinger for regnskap, økonomi og revisjon bør vurdere innholdet av dokumentet for å anslå behov for etablering, etterleving eller revidering av rutiner som følge av risikoen for denne typen svindel.

Bits sendte nylig ut Rundskriv nr.6 til bankene sammen med dokumentet «forebygging av direktørsvindel». Dokumentet «forebygging av direktørsvindel» er tilgjengelig på norsk og engelsk.