Forbedret eFaktura

Bankene er godt i gang med å tilrettelegge for ny funksjonalitet i eFaktura tjenesten. Den nye funksjonaliteten gir eFaktura utstedere mulighet for enkelt å øke andelen eFakturaer som sendes til eFaktura mottakere samt at det blir enklere avtaleinngåelse for mottak av eFaktura.

Den 3.oktober 2016 informerte Bits om nye regler for eFakturatjenesten samt etablering av en ny driftsavtale med Nets/Nets Norge Infrastruktur om drift av koblingsenheten. De viktigste nyhetene for fakturamottakere, er mulighet for å:

  • avtale mottak av eFaktura fra alle eFaktura utstedere («ja takk til alle»)
  • benytte mobilnummer og/eller e-post dresse som adressering av mottaker
  • motta førstegangs eFaktura uten forutgående etablering av eFakturaavtale med utsteder
  • reservere seg for mottak av eFaktura fra en bestemte utsteder

For utstedere av eFakturaer betyr dette at de, ved å tilpasse seg den nye funksjonaliteten, kan:

  • hente informasjon fra koblingsregisteret om hvilke fakturamottakere som har avtale om å motta eFaktura fra alle utstedere som tilbyr eFaktura
  • sende eFakturaer til alle eFakturamottakere som har sagt «ja takk til alle»
  • sende førstegangs eFaktura til kunder som har valgt «ja takk til alle» uten å måtte etablere eFaktura-avtaler enkeltvis slik det er i dag
  • kunne søke etter eFakturaadresse ved hjelp av spesifiserte kundeopplysninger samt emailadresse eller mobilnummer dersom kunde har registrert dette

Nets har implementert ny funksjonalitet i koblingsregisteret og jobber sammen med Bits med å koordinere endringsbehov for berørte aktører tilknyttet eFaktura tjenesten.

Bankene tilpasser seg endringene og de første bankene forventes å kunne tilby sin kunder ny funksjonalitet før 1. mai 2017. Kunder kan inngå «ja takk til alle»-avtaler i hvilken som helst bank som har implementert ny funksjonalitet og dette vil da ha effekt for mottak av eFakturaer i alle de kanaler som tilbyr presentasjon av eFaktura betalingskrav som kunden har et kundeforhold til.

Vi arbeider også med utstedernes tekniske innsendere for å få på plass ny funksjonalitet slik at utstederne kan utnytte de nye mulighetene som eFaktura tjenesten gir.

Bankene begynner arbeid med eFaktura utstederne for å informere og bidra til at utstederne ved å benytte den nye funksjonaliteten, kan øke utbredelsen av eFaktura blant mottakerne og slippe å inngå enkeltvise eFaktura avtaler med hver enkelt eFaktura mottaker.

Utstedere av eFakturaer kan kontakte sin avtalebank for informasjon om hvilke muligheter den nye funksjonaliteten i tjenesten gir.