Finansnæringens bistand til myndighetene ifm. støtteordning til bedrifter som følge av korona-pandemien

I disse koronatider gjør finansnæringen en stor innsats for å bistå myndighetene med å etablere en støtteordning for norske bedrifter som er rammet av de økonomiske problemene som følger pandemien. Denne støtten er selvsagt basert på næringens samlede kompetanse og erfaring med digitale prosesser, betalingsformidling og IKT-løsninger. I denne forbindelse er det inspirerende å lese Aftenpostens kommentator som reflekterer rundt dette temaet i vedlagte artikkel og trekker frem verdien av DSOP-programmet (Digital Samhandling Offentlig Privat) som også er en vesentlig bidragsyter i dette utfordrende arbeidet.

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GGArOV/et-skoleeksempel-paa-hvorfor-digitalisering-er-viktig-joacim-lund