Felles evaluering av mulig deltakelse i P27-initativet avsluttes i Norge

Hovedstyret i Finans Norge har besluttet å stanse det videre evalueringsarbeidet om mulig deltagelse i P27. Hovedstyret har vedtatt at finansnæringen vil videreutvikle den norske betalingsinfrastrukturen, og takker nei til deltakelse i P27-initativet.

Som tidligere orientert om, har 7 nordiske banker siden starten av 2018 arbeidet med å utvikle en pan-nordisk betalingsformidlingsinfrastruktur. Bits har deltatt i arbeidet og holdt næringen løpende oppdatert om prosessen med evalueringen.

Den 7. mars 2019 besluttet Hovedstyret i Finans Norge at evalueringsarbeidet om mulig norsk deltagelse i P27 avsluttes. Som følge av beslutningen vil Bits ikke lenger delta i arbeidet eller sende ut noe ytterligere informasjon om P27-initativet.

Norge har en av verdens mest effektive og rimelige betalingsinfrastrukturer og Bits vil nå sammen med bankene prioritere arbeidet med å videreutvikle denne.