Fagdag om Blockchain

BSK arrangerte den 3. mars en fagdag om Blockchain. Fagdagen var vellykket og med ca 150 aktive deltakere. Vedlagt er agenda, foiler og oppsummering av fagdagen. BSK inviterer interesserte til å ta kontakt med oss for faglig dialog. BSKs kontaktperson på dette er Terje Sletbak (terje.sletbak@bsk.no).