Elektronisk faktura i Europa

EU direktiv 2014/55/EU pålegger alle offentlige virksomheter i Europa å motta og prosessere elektronisk fakturaer fra november 2018. Bankene følger dette arbeidet tett som følge av at norske banker støtter opp norske myndigheters krav om bruk av EHF standarden mot offentlige virksomheter og også bruker EHF som standard efaktura format.

EU kommisjonens direktiv 2014/55/EU om elektronisk faktura for offentlige anskaffelser pålegger offentlige virksomheter motta og prosessere fakturaer i en gitt standard. Som følge av direktivet har EU kommisjonen gitt CEN oppdrag å etablere en europeisk standard. Norge, som allerede i 1. juli 2012, innførte tilsvarende krav for statlige virksomheter (kommunale virksomheter kom etter 1. januar 2015), deltar i dette arbeidet. Det er etablert en komite i regi av Standard Norge som følger dette arbeidet.

For Norges del har det vært viktig i det europeiske standardiseringsarbeidet å informere om det som har vært gjort nasjonalt knyttet til standardisering av elektronisk faktura. Spesielt gjelder dette å sikre at kravene til EHF formatet (Elektronisk Handels Format), som er den nasjonale efaktura standarden i Norge, etablert i regi av DIFI, i størst mulig grad samsvarer med den standarden som etableres i Europa.

Arbeidet i CEN har kommet langt og det er definert en semantisk datamodell (informasjonsinnhold) som nå er ute på en siste formell avstemming som avsluttes nå i slutten av mars. Den europeiske standarden skal også inneholde krav til obligatoriske meldingssyntakser, som også er ute på avstemming nå. EHF standarden er basert på den ene av de pålagte meldingssyntaksene.

Det utarbeides i tillegg annen teknisk dokumentasjon så som mapping mellom syntaksene, krav vedrørende overføring, bransje-/landspesifikke tillegg og testmetodikk til støtte for EN standarden.

Bankene deltar aktivt i arbeidet som gjøres gjennom Standard Norge.