eFaktura blir enda enklere for kundene!

15. mai 2022 er nå satt som siste frist for at eFakturakunder må ha gitt en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som «Ja takk til alle» eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp som kunden benytter. For å fortsatt kunne motta regninger som eFaktura, er det viktig at kundene aksepterer «Ja takk til alle» i egen nettbank eller betalingsapp. Dersom aksepten ikke gjennomføres før fristen, vil eFakturakunden ikke lenger motta eFaktura etter 15. mai 2022.

Merk at allerede fra 1. desember 2021 må eFakturakunder ha inngått generell aksept for eFaktura (Ja- takk-til-alle) for å kunne motta regninger fra bedrifter man tidligere ikke har mottatt efaktura fra. eFakturakunder som vil ha eFaktura fra nye utstedere må derfor inngå «Ja-takk-til-alle» samtykke snarest mulig slik at nye bedrifter kan sende eFaktura til kunden.

Endringen gjøres for at det skal bli enklere for eFakturakundene å betale regningene sine. Med en generell aksept vil kunden heretter motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at kundene ikke lenger må inn i nettbanken eller betalingsappen for å melde seg opp mot de enkelte bedriftene.

Dersom det er enkeltbedrifter kunden ikke ønsker å motta eFaktura fra, skal kunden selvsagt kunne reservere seg i nettbanken eller betalingsappen.

Mer om hva endringene betyr for kundene (forbrukerrettet tekst) kan leses her: