DSOP Konferansen 2022

For første gang siden 2019, hadde DSOP samarbeidet igjen gleden av å invitere til DSOP-konferansen! Konferansen ble arrangert 18. oktober 2022 på Nationaltheatret konferansesenter, med over 150 deltakere samlet for en spennende og lærerik dag. På agendaen stod innledning ved statssekretær Gunn Karin Gjul, paneldebatt med topplederne, prosjektpresentasjoner av en rekke DSOP-prosjekter og foredrag fra dyktige talere. Konferansier for konferansen var Mina Saunte fra Finans Norge.

DSOP-konferansen var en god møteplass og nettverksarena for aktører fra både offentlig etater og privat næringsliv, med en felles interesse i offentlig-privat samarbeid, muligheter og utfordringer i årene som kommer og trender innen digitalisering.

Se agendaen for dagen her (lastes ned som pdf).

Konferansen ble filmet, og opptaket samt presentasjoner fra foredragene ligger tilgjengelig under.

 

Viktigheten av offentlig-privat samarbeid
Gunn Karin Gjul, Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet
📄Presentasjon
Oppgjør etter dødsfall
Bredo Swanberg, Digitaliseringsdirektoratet
📄Presentasjon
Digitalisering av levebevis
André Solstrand, Finans Norge
📄Presentasjon
Konkursbehandling
Tom Ragnar Andersen, Brønnøysundregistrene
📄Presentasjon
DSOP Kontrollinformasjon
Nils Inge Brurberg, Bits AS
📄Presentasjon
Offentlig privat samarbeid – anti-hvitvasking og terrorfinansiering (OPS AT)
Vicki Aasprong Jensen (Bits AS), Gry Loe Haugaa (Bits AS) og Cathrine Ødegaard (Sopra Steria)
📄Presentasjon
Trusselbildet i det digitale rom
Olav Skard, Leder for nasjonalt cyberkrimsenter, Kripos
📄Presentasjon
Brønnøysundregistrenes økosystem for eierskapsinformasjon (BRØK)
Sverre Hovland, Brønnøysundregistrene
📄Presentasjon
Hvilken nytte kan samfunnet ha av Digitale sentralbankpenger?
Peder Østbye, Norges Bank
📄Presentasjon
Er blokkjedeteknologien en ny Rube Goldberg-maskin?
Svein Ølnes, Vestlandsforskning
📄Presentasjon