DSOP-programmet realiserer milliardgevinster

Bits spiller en sentral rolle i DSOP-programmet (Digital Samhandling Offentlig Privat), et digitaliseringsprogram som har pågått siden 2016 og som har realisert milliardgevinster for samfunnet. I tillegg ser man nå også klimagevinster så det monner knyttet til redusert reising, mindre transport og redusert papirforbruk. Klimaeffektene er små, men viktige bidrag inn i det grønne skiftet.

  • Samarbeidsprosjektet mellom Kartverket, Eiendom Norge, Bits og Finans Norge, relatert til digital eiendomshandel sparer alene samfunnet for ca. 12 tonn papir i året, sier prosjektleder Tonje Falch Lund.

Administrerende direktør i Bits og leder av programmets styringsgruppe Eivind Gjemdal, viser til Programmets Aktivitetsrapport for 2021 der det samlede gevinstestimatet nå er 58 milliarder kroner for en 10-års periode. Programmet har levert 9 løsninger som er i ordinær produksjon og flere initiativer er på gang.

  • Digitalisering av finansnæringen og å bidra til dette i samfunnet, er en viktig oppgave for oss i Bits, sier Gjemdal, og legger til at det er ekstra motiverende at etterregning av verdianslagene stort sett viser et høyere anslag enn ved oppstart av prosjektene.

Se også DSOP-film om aktivitetsrapporten 2021.