DSOP-konferansen 2023

DSOP-samarbeidet hadde gleden av å invitere til DSOP-konferansen 2023, som fant sted den 16. oktober 2023 i DNBs lokaler i Bjørvika. Arrangementet samlet over 170 deltakere fra både finansnæringen og offentlig sektor. Konferansen inkluderte en åpningstale av statssekretær Gunn Karin Gjul, en panelsamtale med ledende bransjepersonligheter, presentasjoner av DSOP-prosjekter og inspirerende foredrag om emner som digital utenforskap og bruk av digitale lommebøker. Mina Saunte og Tom Høiberg fra Finans Norge var konferansierer for arrangementet, og Tom Staavi ledet panelsamtalen med toppledere og paneldebatten om digitalt utenforskap. 

DSOP-konferansen skapte en verdifull arena for samarbeid og nettverksbygging mellom deltakere fra både offentlige etater og privat sektor. Deltakerne hadde en felles interesse i offentlig-privat samarbeid, fremtidige muligheter og utfordringer, samt de nyeste digitale trender. Dagen var preget av interessante temaer og dyktige foredragsholdere som bidro til en lærerik dag.  

Du kan finne programmet for konferansen her. 

Presentasjoner og opptak fra konferansen ligger tilgjengelig under.

DSOP Digitalisert vergeregnskap
Siv Hallgren, Statens sivilrettsforvaltning 
📄Presentasjon

DSOP Kontrollinformasjon
John-Magnus Løkenflaen (Politidirektoratet) & Lars-Erik Aas (Økokrim) 
📄Presentasjon

Digitalt utenforskap
Tormod Bjørnstad  
📄Presentasjon

Livshendelser og digitalt utenforskap
Bredo Swanberg, Digitaliseringsdirektoratet
📄Presentasjon

Digitale identitetslommebøker
Runar Brekke Ugelstad, Digitaliseringsdirektoratet 
📄Presentasjon

EU Digital Identity Wallet Consortium (EWC) 
Marie Austenaa, Visa 
📄Presentasjon

Kompetansespor
Thomas Bergøy Johansen og Jon Ramvi, Oslo Kommune 
📄Presentasjon