DSOP AKTIVITETSRAPPORT 2022

Etter nok et vel gjennomført år i DSOP-samarbeidet gjentar vi suksessen og lanserer DSOP aktivitetsrapport for tredje år på rad. Årets versjon av rapporten inneholder noen endringer sammenlignet med fjorårets versjon. For det første ønsker vi å legge større vekt på bærekraft i årets rapport, med en tydeligere forankring til FNs 17 bærekraftsmål. Dette gjør vi ved å trekke frem hvert prosjekts bidrag til bærekraftsmålene, i tillegg til en overordnet introduksjon. På lik linje vil vi også illustrere gjenbruk av fellesløsninger i hvert prosjekt.

DSOP aktivitetsrapport 2022