Digitale valutaer og Blockchain

Digitale valutaer og den underliggende teknologien kan gi grunnlag for store endringer i finansnæringen. For å bygge innsikt og finne riktig innretning av oppfølgingen av dette, har BSK forberedt et diskusjonsnotat som med dette gjøres åpent tilgjengelig. BSK ønsker å initiere en diskusjon som er relevant for store deler av finansnæringen, godt forankret i etablerte kompetansemiljø, samt fremoverskuende med tanke på hvordan digitale valutaer og blockchain kan utløse endringer og nye muligheter. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på dette initiativet og få innspill om mulig innretning av veien videre.

Se linker i høyre kolonne.