Digital eiendomshandel kan spare samfunnet for 12 milliarder

Besparelsene ved digital eiendomshandel viser seg å bli mye større enn tidligere anslått. Eiendom Norge, Bits og Finans Norge anslår nå besparelsene over en tiårsperiode til å være 12 milliarder kroner, fire ganger mer enn man opprinnelig så for seg.

Les mer om saken på følgende link på Finans Norges hjemmeside:

https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/10/digital-eiendomshandel-kan-spare-samfunnet/