BSK Position paper

BSK har gjennomført en diskusjon om hva som er egenskaper ved fremtidens infrastruktur. Diskusjonen er oppsummert i vedlagte notat. BSK vil ha en prosess på dette fremover og inviterer alle interesserte i å bidra med innspill og kommentarer.