BSK eFaktura format

Bankene prefererer i dag EHF (Elektronisk Handelsformat) som forvaltes av DIFI i sine elektroniske efakturaløsninger. Dette formatet kan benyttes både for B2B og B2C segmentet. Myndighetene har satt krav til at utstedere skal benytte EHF formatet ved fakturering mot statlige og kommunale virksomheter. E2b formatet vil bli faset ut til fordel for EHF formatet.