BSK Årsrapport 2014

2014 har vært preget av store endringer som har påvirket BSK og som vil fortsette å ha stor påvirkning på oss og vårt arbeid i årene som kommer.