Bruk av Berlin Group internasjonal standard for PSD2-implementering i Norge

Alle banker EU/EØS området må tilby betalingstjenester i henhold til det EU’s reviderte betalingstjenestedirektiv PSD2. Bits har i løpet av de siste to årene evaluert konsekvensene av PSD2 for norske banker, og har i den forbindelse deltatt i et internasjonalt standardiseringsarbeid for PSD2-grensesnitt i regi av Berlin Group.

Berlin Group er et samarbeid mellom europeiske banker og tilbydere av IT-tjenester for betalingsformidling. Gruppen har utarbeidet en felles europeisk standard for tredjeparters tilgang konto. Flere norske og nordiske banker har deltatt i arbeidet, og Bits har fulgt arbeidet tett for å sikre at eventuelle særnorske behov blir ivaretatt.

Bits og de norske bankene har i felleskap gjennomført en evaluering av Berlin Group sin grensesnitt-spesifikasjon for PSD2-implementering, med fokus på å kvalitetssikre spesifikasjonen mot behovene for betalingstjenester i det norske markedet. Det har vært fokusert på å identifisere de relevante betalingstypene som den norske næringen må tilby, og å undersøke om Berlin Group spesifikasjonen dekker de på en god måte.

Evalueringen har konkludert med at Berlin Group standard for tilgang til konto dekker behovet til norske banker og dermed kan benyttes i Norge. Arbeidsgruppen har også beskrevet hvordan Berlin Group spesifikasjonen bør benyttes for norske innenlands betalinger i norske kroner. Bits har på bakgrunn av dette utarbeidet et eget dokument med enkelte tilleggs-definisjoner og regler for innenlands betalinger i norske kroner. Dette dokumentet, Bits Berlin Group PSD2 appendix, er nå tilgjengelig, og kan lastes ned fra linken nederst på siden.

Hver bank er forpliktet til å dokumentere sitt PSD2-grensesnitt for tilgang til konto, og gjøre dokumentasjonen tilgjengelig på sine nettsider. Eksempler på slik dokumentasjon er:
• Grensesnitt-beskrivelsen
• Hvordan grensesnittet skal benyttes
• Dokumentasjon på kontotyper og betalingstjenester som støttes

Flere norske og nordiske banker vil tilrettelegge sitt PSD2-grensesnitt ved bruk av Berlin Group-standarden. Fristen for å etablere et grensesnitt for PSD2 er 14. september 2019, men i praksis må hver bank gjøre tilgjengelig all dokumentasjon og et grensesnitt for test allerede 14. mars 2019. Dette fordi banken må legge til rette for en 6 måneders testperiode før fristen for å tilby grensesnittet i produksjon utløper.

Hver bank står fritt til å velge en standardisert spesifikasjon, eller utarbeide en egen grensesnittspesifikasjon. Bits viser til hver enkelt bank sine nettsider for mer informasjon om hvordan banken har tilrettelagt for tilgang til bankens PSD2-tjenester.

Link til nedlasting av Berlin Group PSD2 grensesnittspesifikasjoner

Link til nedlasting av Bits Berlin Group PSD2 appendix