Bitsdagen 2024

Bits har gleden av å invitere deltakerne i Bits og deres bankallianser til fagdag tirsdag 16. april 2024. Formålet med arrangementet er å utforske ulike temaer innenfor betalingsformidling, dele kunnskap og nyheter samt etablere en ramme for dialog og nettverksbygging.
Våre fageksperter vil presentere og diskutere sentrale trender, aktiviteter og prosjekter som berører næringens felles infrastruktur.

Hovedtemaer for fagdagen vil være:
• Pågående endringer i norsk betalingsinfrastruktur
• Norsk betalingsformidling i et europeisk rammeverk
• Sikkerhet og beredskapsarbeid
• Trygge forbrukere

Endelig program for dagen vil foreligge ca. 4 uker før arrangementet.

Bitsdagen 2024 Invitasjon