Nye regler om eFaktura og ny driftsavtale med Nets

I Bits Nyhetsbrev nr. 1 / 2016 informeres det om nye reglerfor eFaktura og ny driftsavtale med Nets om drift av koblingsenheten for eFaktura.

Viktige nyheter knyttet til det nye regelverket er at det gir fakturamottakere mulighet til å velge «Ja-takk-til-alle», hvilket innebærer at fakturamottaker får eFaktura fra alle utstedere som tilbyr dette. Endringene gir også mulighet for at leverandører av digitale postkasser, etter oppdrag fra innehaveren av den digitale postkasse, kan videreformidle fakturaer til eFaktura for behandling i nettbank.

De nye reglene trer i kraft 1. oktober 2016 og erstatter gjeldende regler om bankenes samordnede e-fakturatjeneste fra 2011.

Bits Rundskriv nr. 1 / 2016

Vedlegg 1

Vedlegg 2