Krav om mottak av Straksbetalinger

I Bits Nyhetsbrev nr. 2 / 2016 informeres det om krav om mottak av Straksbetalinger.

Bits rundskriv 02/2016