Bits oppretter «Senter for Anti-hvitvasking»

Finansnæringen ser mulige effektiviseringsgevinster ved bedre koordinering og informasjonsdeling innenfor næringens og sentrale myndighetsaktørers samlede innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor opprettes det nå et senter for anti-hvitvasking i regi av Bits AS. I den forbindelse søker vi to nye kollegaer, en leder og en konsulent,  til å jobbe med disse samfunnsviktige oppgavene. Senter for anti-hvitvasking skal være en arena for kompetanse og samarbeid i regi av Bits.  Samhandlingen skal foregå mellom aktører innen finansnæringen og offentlige myndigheter.

Søkere til lederstillingen bør ha relevant ledererfaring og minimum fem års arbeidserfaring innen fagfeltet økonomisk kriminalitet og hvitvasking. For begge stillingene ønskes søkere med relevant utdannelse og arbeidserfaring, kjennskap til finansnæringens produkter og systemer,  stor gjennomføringsevne og gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk. Søkere må også ha de personlige egenskapene for å lykkes i et miljø der samspill mellom mennesker og organisasjoner et fundament for å lykkes. 

Stillingsannonser