Bits og beredskap knyttet til koronaviruset

Bits tar i disse korona-tider situasjonen på største alvor og gjør det selskapet må for å ivareta de samfunnskritiske funksjoner som ligger i selskapet. Det er utbredt bruk av hjemmekontor for de ansatte og personalet på kritiske funksjoner er delt i team der det ene teamet er på hjemmekontor i en lengre periode. Dette vil bidra til at ikke hele personalet på de kritiske funksjonene eventuelt blir smittet på samme tidspunkt.

Bits har etablerte rutiner for de sentrale funksjonene som gjør selskapet godt rustet til å håndtere det fravær som eventuelt kan komme, og det fokuseres på myndighetenes råd for hygiene og liknende i lokalene.

Bits har god dialog med våre leverandører knyttet til deres beredskap for situasjonen landet nå befinner seg i.

Kontaktperson : Eivind Gjemdal