Bits minner om teknisk sanering av JTTB 1. mars 2024

Bits informerte i Bits Rundskriv 4/2023 den 22. februar 2023, brukere av eFakturatjenesten om planlagt teknisk sanering av Ja-Takk-Til-Bestemte (JTTB) funksjonaliteten den 1. mars 2024. Dette tidspunktet er nå rett rundt hjørnet og deltakerne i næringen tilknyttet tjenesten har siden Ja-Takk-Til-Alle (JTTA) ble innført i eFakturareglene (september 2016), hatt prosess mot brukerne av tjenesten på overgang til ren JTTA funksjonalitet.

Alle utstedere har dermed hatt lang tid til å flytte teknisk distribusjon av eFakturakrav basert på JTTB funksjonaliteten over til JTTA funksjonalitet. 18. mai 2022 var i denne sammenheng tidspunktet da all distribusjon av eFaktura ble endret til å forutsette JTTA samtykke fra eFaktura mottaker, se Bits Rundskriv 17/2021 datert 1.11.2021.

Det er ikke forventet at den tekniske JTTB saneringen vil få noen større konsekvens for mottakere av eFaktura da de aller fleste utstederne i tjenesten har gjennomført nødvendige endringer i sine distribusjonsløsninger. For de få utstedere som eventuelt ikke har gjennomført nødvendige endringer innen fristen, er da alternativet at de må distribuere sine fakturaer på alternative måter inntil nødvendig tilpasninger for eFakturadistribusjon er tilpasset JTTA funksjonaliteten. Eventuelle mottakere av eFaktura fra disse utstederne vil ikke lenger vil få eFakturakrav i sin nettbank før utstederen har tilpasset seg JTTA funksjonaliteten, som har vært hovedprinsippet i tjenesten siden 18. mai 2022.

Lenke til Bits Rundskriv   4/2023: Bits Rundskriv 4/2023

Lenke til Bits Rundskriv 17/2021: Bits Rundskriv 17/2021

Øvrige rundskriv knyttet til saneringen ligger på www.bits.no: Dokumenter