Bits AS i drift fra 1. april

1. april ble finansnæringens nye infrastrukturselskap, Bits, satt i drift og ledes av Eivind Gjemdal. Bits eies hundre prosent av Finans Norge, og bygger på en sammenslåing av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norges fagenhet for betalingsformidling. Ved oppstarten har selskapet 12 ansatte, men i følge Gjemdal skal antallet ansatte opp til 20 relativt rask. Bits holder til i nyoppussede lokaler i andre etasje i Finansnæringens Hus.

Bankene forplikter seg

– Det er kjempespennende at bankene går sammen om å satse på felles infrastruktur i betalingsformidlingen, og at de forplikter seg til det, sier Gjemdal.

– Bits skal nå ta sin rolle og bidra til ytterligere digitalisering av betalingssystemene i Norge. Vi skal bruke mulighetene teknologien gir oss.

I styringsdokumentet vi har å forholde oss til, blir det også klart slått fast at Bits skal være med og forsvare Norges plass i verdenstoppen når det gjelder betalingsformidling.

– Vårt system er ganske unikt. Vi har full interoperabilitet, dvs. at f.eks et bankkort kan brukes over alt. Og vi har lave kostnader i betalingsformidlingen sammenlignet med de fleste andre. Det gir oss en god posisjon, og den skal vi altså beholde, sier han.

Bits skal være konsesjonshaver (operatør) for Norwegian Interbank Clearing System (NICS).

Styret for Bits

Finans Norges hovedstyre oppnevnte nylig styre for Bits. Følgende personer er valgt:

Styremedlem
Eldar Skjetne, SpareBank 1 Alliansen, leder
Nestleder Jon-Kristian Prietz (DNB)
Mathias Martinsen (Nordea)
Lorang Eriksen (Eika)
Bent Eidem (Danske Bank)
Magne Angelshaug (Skandiabanken)
Jørn Torsvik (Sparebank Vest)
Bente Landsnes (uavhengig)
Mette Kamsvåg (uavhengig)

Formålet med Bits AS’ virksomhet:

Fra styringsdokument vedtatt av hovedstyret i Finans Norge

  • styrke betalingsformidlingen og videreføre selvreguleringen
  • være operatør (konsesjonshaver) for NICS
  • effektivisere og forenkle beslutningsstrukturen
  • gi økt gjennomslagskraft innad i næringen så vel som overfor eksterne parter
  • ivareta eksisterende og samtidig realisere nye samarbeidskonstellasjoner, både mellom bankene og mellom bankene og andre aktører
  • bidra i digitaliseringsarbeidet
  • sikre en fortsatt effektiv infrastruktur som kan gi næringslivet konkurransefortrinn, det offentlige løsninger for rasjonell økonomiforvaltning og de enkelte banker det beste grunnlaget for å utvikle relevante og trygge tjenester til sine kunder – i reell konkurranse med andre banker og andre aktører
  • forvalte og videreutvikle policy for den felles infrastruktur
  • fastsette og forvalte avtaler og regelverk for den felles infrastruktur og transaksjons- og meldingsformidling gjennom denne
  • utvikle og forvalte standarder og spesifikke regler knyttet til bruk av standardene, herunder også krav til sikkerhet