Bankene i Norge går sammen for å forenkle bankbytte

Bankene i Norge er nærmest fulldigitalisert, og Nordmenn er godt vant med effektive betalingsløsninger. Ved bankbytte er imidlertid prosessen fremdeles manuell. «Verstingen» i så måte er flytting av AvtaleGiro-avtaler til ny bank. Denne flytteprosessen er krevende, også for bankene, og det ender ikke sjelden med purringer på ubetalte AvtaleGiro krav. Bankene har derfor, i regi av Bits, tatt et initiativ for å forenkle bankbytte for AvtaleGiro-tjenesten. 

 Vi spurte prosjektleder Bjørn Søland om hva som skal skje i tiden fremover: 

Det korte svaret er at vi skal fjerne minst 150.000 dårlige kundeopplevelser i året ved å legge til rette for at alle banker kan tilby kundene en selvbetjent flytting av avtaler fra en annen bank.  

Vi i Bits har ansvar for en felleskomponent i betalingsinfrastrukturen som kalles AvtaleGiro Koblingsregister.  Det er et register som holder oversikt over hvilke betalinger som skal belastes hvilken konto. Dette registeret blir nå utvidet slik at det kan formidle kundens digitale samtykke til at bankene får lov til å utlevere all nødvendig informasjon til ny bankforbindelse. Ny bank får da tilgang til all informasjon som skal til for at kunden selv flytter avtalene via nettbanken i løpet av få minutter, og ikke dager som i dag. 

Det høres fantastisk ut! Når skjer dette?  

Utviklingsjobben på koblingsregisteret er så å si ferdig og hvis alt går etter planen kommer de første bankene til å starte piloter sent i høst. Alle banker må kunne avgi informasjon til andre banker i god tid før sommerferien neste år og trolig har de aller fleste banker en selvbetjent flytteløsning på plass innen utgangen av neste år.