207 millioner eFaktura krav i 2022!

2022 kan vise til et godt år for eFakturatjenesten og ved årets slutt kunne vi lese et totalt volum på 207,2 millioner formidlede eFakturakrav.

Volumet i 2022 representerer en vekst på 18,7% fra 2021, der volumet var 174,5 millioner krav. Denne flotte utviklingen kan vi se som en positiv følge av den prosessen som næringen har gjort de siste par årene med å utvikle og forbedre tjenesten.

Ved inngangen av 2023 var det registrert 3,94 millioner aktive eFakturamottakere i tjenesten.