130 millioner eFakturaer så langt i 2019

eFakturatjenesten opplever i 2019 en markant vekst og transaksjonsvolumet har hatt en vekst på drøye 30 prosent siste år. Dette er det høyeste volumet i tjenesten siden den ble etablert av bankene i 2002.

Bankenes satsing på Ja Takk Til Alle (JTTA) funksjonalitet i Efakturatjenesten, sammen med Vipps sin tilslutning til tjenesten, har ført til betydelig vekst sier fagsjef i Bits, Morten Krøgenes.
eFakturatjenesten viste tidlig å få høy tillit blant fakturamottakere. Enkelheten som løsningen gir for klikk og betal av regninger i nettbanken/betalingsappen ser ut til å bli satt pris på av brukerne av tjenesten.

Det er stort potensial for videre økning av eFakturavolumene og det jobbes aktivt i næringen for ytterligere digitalisering mot fakturautstedere som fortsatt sender fakturaer på papir.