Digital Samhandling Offentlig og Privat (DSOP)

Offentlig sektor og finansnæringen har nå startet en ny fase i digitaliseringen av Norge. Man har identifisert konkrete områder som er forventet å ha innsparingspotensiale i milliardklassen og arbeidet med disse er godt i gang – med deltagelse fra Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, og bankene.

Bits har etablert ett eget program, DSOP, for å bidra til digital samhandling med offentlig sektor. Liste over de pågående prosjektene i dette programmet er listet under:

  1. Samtykkebasert Lånesøknad: Prosjektet vil sørge for innhenting av informasjon fra offentlig sektor slik at kredittscoring av lånesøkere kan skje digitalt – og direkte mellom dataeier og bank:
    • Papirbasert utveksling av dokumentasjon mellom lånesøkere og bank kan reduseres betraktelig
    • Informasjonssikkerhet og datakvalitet kan heves som følge av digitalisering
  2. Kontrollinformasjon: Som ledd i en etterforskning (basert på hjemmel) skal Skatteetaten kunne spørre bankene på et standardisert format om utlevering av relevant kontrollinformasjon.
  3. Konkursbehandling: Det skal etableres en prosess hvor det ved konkursåpning umiddelbart skal gå en melding (digitalt) til bankene og som skal føre til sperring av bankkonti – med kvittering tilbake til bostyrer om at dette er gjort. Deretter starter uthenting av relevant informasjon (saldo og transaksjoner) som skal overføres digitalt til bostyrer.

DSOP programkontoret består i dag av deltagere fra Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Bits. Sammen jobbes det frem en liste over nye konsepter som skal anbefales igangsatt.

Besluttende organ for igangsetting av nye prosjekter er ”Topplederforum” bestående av topplederne i hhv Finans Norge (Idar Kreutzer), Brønnøysundregistrene (Lars Peder Brekk) og Skatteetaten (Hans Christian Holte).

Har du spørsmål om DSOP? Send spørsmålet her.