Digital Samhandling – Nyhetsbrev nr. 1

Offentlig sektor og finansnæringen har startet en ny fase i digitaliseringen av Norge. Man har identifisert konkrete områder som er forventet å ha innsparingspotensiale i milliardklassen og arbeidet med disse er godt i gang - med deltagelse fra Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, og bankene.

Finans Norge og Bits inviterte 30. september til konferanse om offentlig-privat samarbeid om digitalisering. På konferansen fikk deltagere både en oppdatering fra de tre pågående prosjektene, og et utvalg av potensielle nye områder hvor digital samhandling mellom offentlig sektor og finanssektoren kan gi store besparelser.

Det var et svært vellykket arrangementet, og kommentaren fra ordstyrer Arild Haraldsen representerer på en god måde den feedback vi fikk etter konferansen:

«Personlig hadde jeg stor glede av dette; dette er sannsynligvis det viktigste IKT-tiltaket for tiden, og jeg ble imponert over den entusiasme som de som hadde de ulike presentasjonene hadde».

Følg gjerne oppfordringen om å ta en mer aktiv rolle i dette viktige arbeidet.

Videoklipp og presentasjoner fra konferansen 30.sept 2016