SBL – Onboardingspakke for bankene

SBL-onboardingspakken informerer finansinstitusjoner om hva som må gjøres for å hente skattegrunnlag og inntektsdata med samtykke digitalt.

Denne siden beskriver hva en bank bør gjøre ifm med påkoblingen til både Altinn og Skatteetaten, samt informerer om planen for onboardingen. Nederst på siden finner du ofte stilte spørsmål til onboardingsprosessen og SBL.

Onboardingen består av 2 faser før integrasjon:

 • Forberedelse:
  • Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører banken og hvordan arbeidet skal organiseres – og når
  • Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger
 • Registrering & avtaleinngåelse:
  • Finansinstitusjonen registrerer seg hos Bits med å sende inn registreringsskjema
  • Finansinstitusjonen må signere på vilkår for bruk av Skatteetatens data
  • Bits autoriserer finansinstitusjonen i Skatteetaten og Altinns test- og produksjonsmiljø.

Avgrensning og betingelse

For å kunne hente data digitalt med samtykke hos Skatteetaten må finansinstitusjoner tilfredsstille følgende kriterier:

 1. Bruk av samtykkeløsningen til å innhente informasjon fra Skatteetaten begrenses til egne kredittsøknader og til å behandle søknader om følgende typer kreditt/lån:
 • Lån med pant i eiendom
 • Lån med pant i andre formuesgoder enn fast eiendom
 • Usikrede lån (kredittkort og forbrukslån)

Det er besluttet at kun finansforetak som har konsesjon etter finansforetakslovens §§ 2-7, 2-8 og 2-9 kan ta i bruk SBL.

2. Finansnæringen forplikter seg til å delta i de ulike DSOP initiativene basert på behandling i hovedstyret i Finans Norge.
Knyttet til SBL presiseres forpliktelsen til å implementere følgende tjenester:

 • Konkursbehandling
 • Kontrollinformasjon

Onboardingpakken inneholder dokumenter som er nødvendig for å en vellykket integrasjon av din virksomhet med Altinn samtykkeløsning og med Skatteetaten. Disse er listet i seksjon ”Relaterte linker” på høyre siden. Pakken bør leses i følgende rekkefølge:

Nr Beskrivelse
1 Onboardingsguide: Filen beskriver det overordnede innholdet i onboardingspakken og prosessen for onboardingen av bankene.
2 SBL-Onboarding: Presentasjon av SBL for beslutningstaker.
3 SBL-Introduksjon til prosessene: Presentasjon av de overordnede prosessene i SBL og hvilke berører bankene.
4 Link til Brønnøysundregistrenes dokumentasjon av samtykkeløsningen.
5 Link til Skatteetatens dokumentasjon for utlevering av skattegrunnlag og inntektsopplysninger med samtykke.
6 Link til overgangsveiledning: Tidligere LTO-koder – a-ordningens beskrivelser.
7 Link til veiledningen som beskriver  hva slags type informasjon rapporteres i a-ordningen
8 Zip-fil «SBL-Integrasjonstest.zip» med oversikt over alle 6 testbrukere tilgjengelige for SBL:

–   Oversikt over testbrukere og deres påloggingsmekanismer (BankID og MinID) i
”SBL-Testbrukere-Paaloggingmekanismer v.2.0.pdf”

–   Testcaser: 18 testcaser i ”SBL Integrasjonstest – Test Case v.2.1.xlsx”

Rapport: Mal for rapport for integrasjonstest ” SBL-Integrasjonstest rapport v.2.1.docx”

9 SBL-Skjermer for brukertest: Presentasjon som inneholder skjermbilder som kan brukes av U/X designere ifm brukertester og utvikling av kundereiser i banken.
10 Brønnøysundregistrenes dokumentasjon av Altinn tjenester og forvaltning for datakonsumenter.
11 Ytelsesrapport for Altinn samtykkeløsning

Det legges til grunn at bankene skal kunne gjennomføre integrasjonen og tilpasningene uten å støtte fra Bits, Altinn eller Skatteetaten. Eventuell support må skaffes fra underleverandører.

Har du spørsmål om SBL, SBL onboarding og innholdet i pakken? Ta kontakt med Bits AS på post-sbl@bits.no.