DSOP – Oppstart for SBL

Det er nå mulig for finansinstitusjoner å registrere seg for å kunne hente skattegrunnlag og lønnsopplysninger gjennom SBL-løsningen. Det er viktig å lese følgebrevet nøye før å fylle registreringsskjemaet.

Følgebrevet «Produksjonsoppstart for Samtykkebasert Lånesøknad» med referanse DSOP-2017/07 kan hentes her.

Hvis det er slik at for mange virksomheter ønsker å ta løsningen i bruk umiddelbart etter at det åpnes for generell tilgang, så må det ordnes en rettferdig rekkefølge for produksjonsoppstart i februar 2018.

Virksomheter som ønsker å koble seg på SBL bes:

  1. Fylle ut vedlagte skjema der det blant annet indikeres ønsket dato for oppstart etter 1. februar 2018
  2. Sende det utfylte skjema til Bits på epostadressen post-sbl@bits.no. Skjemaet kan hentes her.

Hvis det viser seg at det er flere virksomheter som ønsker umiddelbar oppstart etter 1. februar og det er ikke kapasitet til å håndtere omfanget, så vil oppstartsrekkefølgen vil bli fastsatt på følgende måte:

  1. For banker som har sendt inn skjemaet før 24. august kl 12.00 blir det foretatt en loddtrekning
  2. For banker som sender inn skjemaet etter 24. august kl 12.00 vil bankene bli plassert i en sekvensiell rekkefølge hvis det viser seg at ønsket startdato allerede er overbelastet

Hvis det er spørsmål i forbindelse med registreringen, ta kontakt med Bits på post-sbl@bits.no.

For mer detaljer informasjon om SBL, se på https://www.bits.no/project/sbl.