Betalinger med raskere oppgjør (BRO)

Et effektivt betalingssystem innebærer at betalinger kan gjennomføres raskt, sikkert og til lave samfunnsøkonomiske kostnader. I oktober 2016 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra finansnæringen og Norges Bank for å intensivere arbeidet med å skape en felles infrastruktur for betalinger med raskere oppgjør. Arbeidsgruppens mandat, godkjente møtereferater og sluttrapporten, som ble ferdigstilt i begynnelsen av april 2017, ble lagt ut fortløpende.

Målsettingen med arbeidet er at det legges til rette for realtidsbetalinger som er tilgjengelige 24/7 gjennom en felles underliggende infrastruktur for bankene. Norges Bank vil foreta nødvendige tilpasninger i oppgjørssystemet. Målet er at betalinger mellom kunder kan gjennomføres tilnærmet umiddelbart med kontrollert oppgjørsrisiko mellom banker.

Løsningen skal legge til rette for at kunder i forskjellige banker kan sende og motta realtidsbetalinger til hverandre, og for at det er effektiv konkurranse om kundene.