Infrastruktur for mobile betalingsløsninger

Skal sikre god infrastruktur for fremtidens betalingsløsninger i Norge

Det siste året har vi sett fremveksten av en rekke mobile betalingsløsninger for vennebetalinger. Suksessen til tjenester som Mobilepay, mCASH og Vipps er gode eksempler på norske bankers innovasjonsevne og kreativitet for å gjøre hverdagen enklere for sine kunder. Nå går utviklingen i retning av at disse løsningene også skal kunne brukes ved kjøp i butikk, ved arrangementer, festivaler og lignende.

Disse løsningene bruker ulike teknologiske løsninger for kommunikasjon mellom mobilen og butikkens terminal. Derfor iverksetter Bits nå et prosjekt for å etablere én felles standard og infrastruktur for mobile betalingsløsninger i butikker. Analyseprosjektet starter i juni, og målet er at anbefalingene fra analysefasen skal behandles i september. Finansnæringen vil i denne prosessen arbeide tett sammen med andre næringer – for å sikre en god infrastruktur for fremtidens betalingsløsninger i Norge.