ISO 20022-tilpasning i Norge

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som vil erstatte gamle, nasjonale og proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger.

  1. Lovregulering: Finansavtalelovens §9 3. ledd pålegger at alle filbaserte EUR-betalinger som gjøres av offentlig forvalting og større virksomheter (over 10 ansatte/2 MEUR omsetning) må følge ISO 20022 innen utgangen av 31.10.2016, kjent som SEPA End Date.
  2. Selvregulering: Banknæringen har besluttet at ISO 20022 innen 31.10.2016 skal tas i bruk i Norge både for innenlands betalinger og grensekryssende betalinger uansett valuta.

ISO 20022 skal også tas i bruk for andre løsninger som cash management-meldinger og direkte debiteringsmeldinger slik at alle dagens proprietære meldinger kan fases ut.

Målsetningen er én internasjonal standard for filbasert finansiell meldingsutveksling som dekker hele verdikjeden fra kunde til bank, bank til bank og bank til kunde.

Bits har etablert ett eget prosjekt, Veikart for ISO 20022 Kunde/Bank Grensesnittet for å sikre en effektiv overgang til ISO 20022-meldingsstandard. Prosjektet skal blant annet:

  • Definere hvilket minimumssett av ISO 20022 XML-meldingstyper som skal inngå i kompendiet av regelverk og meldingshåndbøker for Norsk banknæring forvaltet av Bits.
  • Utarbeide og kvalitetssikre regelverk, håndbøker og testdata/eksempelfiler for valgte meldingstyper.
  • Koordinere og følge opp lokale prosjekter hos bankene og leverandørene av økonomisystemer.

Prosjektet skal også foreslå retningslinjer for oppfølging av ISO 20022 XML-implementering og for utfasing av eksisterende meldingsformater.

Har du spørsmål om ISO 20022? Send spørsmålet her.